Vznik

Futbalový odiel TJ Slávia Trnava bol oficálne založený v septembri 1976 prihlásením družstva dospelých do futbalovej súťaže. Tomu predchádzali dva ročníky futbalovej súťaže žiakov a jeden ročník futbalovej súťaže dorastu.

Základom pre vznik družstva žiakov a dorastu boli futbalové súťaže,ktoré boli usporiadané v rámci oddielu MRTV,ako medziblokové interligy sídliska ČSZM. Záujem mládeže o futbal bol veľmi veľký a futbal sa stal hlavným športovým odvetvím oddielu MRTV. Medziblokové interligy sa dôležitým výchovným prostriedkom, ako i prostriedkom takticko- technickej pripravenosti hráčov na náročné súťaže v rámci okresu.

Zaradením družstva dospelých do okresnej súťaže vznikol rozpor so smernicami UV ČSZTV, ktoré nakladajú mužstvám hrajúcim v súťažiach riadených ČSZTV, že musia mať vytvorený samostatný futbalový oddiel. Z toho dôvodu sa futbalisti odčlenili od oddielu MRTVa v septembri 1976 bol založený futbalový oddiel TJ SLÁVIA TRNAVA.

Súčasnosť

Dnes na Slávii pôsobia tri mládežnícke oddiely, prípravka, žiaci a dorast. Na prelome jesene a zimy tohto roku sa uskutoční stretnutie Výkonného výboru a potencionálnych hráčov za účelom znovuzaloženia družstva mužov a jeho následné prihlásenie do súťaže.